סביבת מפעל

chefengqu

אזור המוצר המוגמר

baozhuang

אזור אריזה

dianyaqu

מחלקת ריתוך

banchenping

אזור מוצרים מוגמרים למחצה

jiagong

אזור עיבוד

jianyanqu

אזור פיקוח