הורד

  • SMETA_Facility ישירה בקשה_A4860824_Periodic_20200812-14_Jiafeng מוצרי פלסטיק_דיווח
  • loreal_report-568799-20200914162907-f_iar_137841
  • JIAFENG - SA8000 2019
  • GRS_Scope_Certificate_2020-04-08 06_31_11 UTC
  • A4867484_L 'OREAL_Initial_20200908_Changlin_F_IAR_137841_ דוח תמונה
  • Loreal_Report-406963-20180423223804-F_IAR_23148
  • 19115092 ביקורת חברתית קבוצתית LVMH
  • חברת התעשייה HeYuan צ'אנגלין מוגבלת-פשוטה
  • ISO9001